Het goede doel

Middin in beeld

Middin levert zorg en ondersteuning  aan ruim 6000 mensen met een beperking. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt.

Welke uitdagingen komen mensen met een beperking tegen? Wat zijn de dilemma’s van de medewerkers van Middin die zij dagelijks tegenkomen in de begeleiding van onze cliënten? Hoe speelt Middin in op de ontwikkelingen in de samenleving. En welke talenten brengen mensen met een beperking zelf mee om hun steentje bij te dragen in de maatschappij? De verhalen, verteld door de cliënten en medewerkers van Middin zelf, leest u op www.middininbeeld.nl.

Sailing kids

Stichting Sailing Kids biedt ernstig en/of chronisch zieke kinderen en jong volwassenen samen met hun familieleden of vrienden de mogelijkheid een geheel verzorgde vakantie te vieren aan boord van een zeilschip. De veelal intensieve zorg voor het zieke kind heeft ook grote invloed op het dagelijks leven van de overige gezinsleden en vrienden. Sail4Care zet zich dit jaar óók in om stichting Sailing Kids een bijdrage te leveren voor hun onmisbare inzet voor zieke kinderen en hun familie. kijk voor meer informatie over stichting Sailing Kids op www.sailingkids.info