ANBI status

De ANBI status van Sail4Care

Stichting Sail4Care heeft een ANBI status. Dit betekent dat wij ons houden aan de daarvoor bedoelde richtlijnen. Op deze pagina vindt u meer informatie over ANBI gerelateerde gegevens van de stichting.

Stichting Sail4Care is opgericht op 21 maart 2017 en heeft haar statutaire zetel in Dordrecht. De formele activiteitomschrijving luidt als volgt:

A. het collectief bevorderen van de ondersteuning aan en de acceptatie en integratie in de maatschappelijke omgeving van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking; B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

In het beleidsplan van Sail4Care hebben we vastgelegd dat we jaarlijks minimaal één evenement organiseren van waaruit een stabiele financiële bijdrage geleverd kan worden aan goede doelen. De manier waarop we dat doel bereiken lees je op de homepage.

De bestuurders en Raad van toezicht van de stichting presenteren zich hier: Bestuur & Raad van Toezicht. Alle bestuursleden, leden van de RvT alsmede alle medewerkers van het evenement leveren op vrijwillige basis hun verdiensten. Aan de vrijwilligers van onze organisatie kan eventueel een vergoeding worden toegekend ter dekking van direct gemaakte kosten ten behoeve van het uitoefenen van hun taak in de organisatie.

standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen