ANBI status

De ANBI status van Sail4Care

Stichting Sail4Care heeft een ANBI status. Dit betekent dat wij ons houden aan de daarvoor bedoelde richtlijnen. Op deze pagina vindt u meer informatie over ANBI gerelateerde gegevens van de stichting.

Stichting Sail4Care is opgericht op 21 maart 2017 en heeft haar statutaire zetel in Dordrecht. De formele activiteitomschrijving luidt als volgt:

A. het collectief bevorderen van de ondersteuning aan en de acceptatie en integratie in de maatschappelijke omgeving van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking; B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Het beleidsplan van Sail4Care is om een jaarlijks evenement te worden dat een betrouwbaar financiële bijdrage levert aan het goede doel. Kijk voor meer informatie hoe wij deze financiële additionele bijdrage willen verkrijgen en verdelen op de homepage.

De bestuurders en Raad van toezicht van de stichting kunt u vinden via de volgende links: Bestuur & Raad van Toezicht. Alle bestuursleden, leden van de RvT alsmede alle medewerkers van het evenement leveren op vrijwillige basis hun verdiensten. Er wordt aan niemand een salaris betaald. Aan de organisatie en medewerkers van het evenement kan wel een vergoeding worden toegekend ter dekking van direct gemaakte kosten ten behoeve van het uitoefenen van hun taak.