Home

Sail4Care

Sail4Care is een stichting met ANBI-status die zich inzet om het Sail4Care zeilevenement te organiseren om geld op te halen ten goede aan mensen met een beperking. Sail4Care stelt zeilboten inclusief schipper ter beschikking waarmee u en uw relaties mee kunnen doen aan een ontspannen chase regatta. Op deze manier draagt u samen met Sail4Care bij om op een sportieve en ontspannen manier bij te dragen aan de integratie van mensen met een beperking binnen de samenleving. De opbrengsten van deze evenementen komen 100% toe aan het goede doel. Sail4Care wil uitgroeien tot hét zeilevenement ten behoeven van goede doelen om zo een betrouwbare, jaarlijkse bijdrage te leveren aan mensen met een beperking, zodat zij kunnen rekenen op een leuk extraatje waar normaal geen middelen voor zijn.

Zeilen voor een goed doel

Sail4Care heeft zich dit jaar verbonden aan zorgorganisatie Middin en Stichting Sailing Kids. Het zeilevenement dat dit jaar op 12 mei 2017 plaatsvindt, wordt in nauwe samenwerking met Middin georganiseerd. Hierin is een mooie rol weggelegd voor een aantal cliënten van Middin. Zij zullen gedurende deze dag ondersteuning bieden bij de verschillende onderdelen van het programma. Zo kunt u goed zien wat Middin samen met haar cliënten kan bereiken en hoe deze cliënten op hun manier een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Middin

Middin levert zorg en ondersteuning  aan ruim 4400 mensen met een beperking. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt.

De professionals van Middin richten zich op het verstevigen en activeren van netwerken. Want mensen hebben andere mensen nodig om tot hun recht te komen. Samen met mantelzorgers en vrijwilligers helpen we zodat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Want samen  durven en doen is samen leven.

Meer weten over Middin? Neem eens een kijkje op: www.middin.nl.

Sailing Kids

De Stichting Sailing Kids helpt zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn! De Stichting Sailing Kids organiseert gratis zeilvakanties voor ernstige en chronische zieke jongeren, kinderen en hun gezinnen.

Meer informatie over de onmisbare inzet van Stichting Sailing Kids vindt u op www.sailingkids.eu.